תאונת דרכים, לא מה שחשבתם!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

על פניו התשובה לשאלה מהי תאונה דרכים הינה פשוטה וברורה, רובנו מדמיינים התנגשות בין כלי רכב או פגיעה של רכב בהולך רגל. עם זאת, ישנם מקרים נוספים הנכנסים בגדר תאונת דרכים ורבים מהנפגעים אינם מודעים לכך.

לדוגמה מקרה בו תוך כדי עלייתו לרכב נפגע אדם שעה שרגליו נתקלו בשפת מדרכה משובשת.  אדם מן השורה לא יעלה בדעתו כי מקרה זה יכול להיכנס להגדרה של תאונת דרכים.

מדוע זה חשוב?

במקרה של תאונת דרכים התביעה לקבלת פיצוי בגין נזקי גוף מתנהלת כנגד חברת ביטוח החובה של הרכב המעורב. מנגנון הפיצוי על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים אינו דורש הוכחת אשמה במקרה של תאונת דרכים אלא מספיק להוכיח את קרות התאונה והנזק. בנוסף, הנפגע פטור מהגשת חוות דעת רפואית מטעמו לצורך הוכחת נזקיו שכן על פי הפרקטיקה המקובלת בתי המשפט ממנים מומחים רפואיים מטעמם וחברות הביטוח לרוב נושאות בעלויות חוות הדעת.

 

לעומת זאת, במקרה של תאונת מדרכה, ניתן לקבל פיצוי רק במקרה שהנפגע הוכיח רשלנות מצד הגורם האחראי על המדרכה כגון העירייה שבתחומה קרתה התאונה. הנטל להוכיח כי הנתבע התרשל הוא לרוב על הנפגע ולפיכך מדובר בנטל כבד יותר ומכאן ההליך הצפוי הוא ארוך ומסורבל יותר. בנוסף, לצורך הוכחת נזקיו יהיה הנפגע חייב לצרף לתביעתו חוות דעת רפואית בתחום בו נפגע ואם מדובר במספר תחומים רפואיים, יצרף מספר חוות דעת. מדובר בעלויות כבדות שמונחות על כתפי הנפגע.

 

דוגמה נוספת לתאונת דרכים, פגיעה כתוצאה מסגירת דלת על אצבעות של הנהג/הנוסע. אולם יש לשים לב כי המקרה יוגדר כתאונת דרכים רק אם הפגיעה התרחשה בתחילתה של נסיעה, במהלך הנסיעה או בסיום הנסיעה. הפגיעה לא תוכר כפגיעה כתוצאה מתאונת דרכים אם היא התרחשה ברכב כשהרכב לא משמש באותן נסיבות ככלי רכב למטרות תחבורתיות. לדוגמה, כשהנפגע בא לרכב לקחת חפץ ללא כוונה להמשיך בנסיעה.

ישנם מקרים רבים נוספים אשר יכולים להיכנס להגדרה של תאונת דרכים לדוגמה, פגיעה כתוצאה מנפילת חפץ ברכב, מזוודה שנפלה על הנוסע בזמן נסיעה באוטובוס, פגיעה כתוצאה מנפילה באוטובוס, כוויה ממי רדיאטור רותחים, פגיעה ממלגזה (חשוב לדעת, כי לא כל תאונה בה מעורבת מלגזה היא תאונת דרכים, אלא רק תאונה הנובעת משימוש בכוח המכני של המלגזה ככלי שינוע).

 

דילוג לתוכן