נזקי גוף כתוצאה מנזקי סערה

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

מדינת ישראל משופעת שמש כמעט כל ימי השנה, יחד עם זאת, ישנן גם סערות אשר גורמות לנזקים לא מעטים לגוף ולרכוש. נזקים שיכולים להיגרם מנפילות של עצים, נפילות של עמודי חשמל, תמרורים, חפצים שמתעופפים ברוח, בורות, בולענים וכיוב'.

אז מי אחראי לפצות את הנפגע על הנזקים?

לא פעם נפסק בבתי המשפט כי על הרשות המקומית להיות מוכנה למצבי מזג אוויר סוער ועליה מוטלת החובה להיערך בזמן ובהתאם. מה גם, שמזג אויר סוער בחורף הוא אינו בבחינת הפתעה. עיריות ורשויות מקומיות מחויבות לנקוט באמצעי זהירות סבירים על מנת להבטיח את שלום התושבים לרבות איתור ומניעה של מפגעים ותחזוקה שוטפת.

כן, ישנם גופים נוספים אשר עלולים לשאת באחריות על הנזקים שנגרמו בשל מזג אויר סוער כגון מע"צ, רשות הניקוז וכיוב'.

פעמים רבות קורה שעקב מזג אויר סוער קורסים עצים או עמודים וגורמים לפציעה קשה. הרשות המקומית או חברת הביטוח יטענו לרוב כי מדובר ב"כוח עליון". טענה זאת לא תעמוד במידה והרשות המקומית הפרה את חובתה לתחזק את העצים, ולוודא שלא יקרסו בתנאי מזג אויר קשים. במידה ומדובר בשטח פרטי יש לבדוק מי הגוף האחראי על תחזוקתם.

כמו כן, חפצים שמתעופפים מעוצמת הרוחות עלולים לגרום לנזקים קשים. לנפגע זכות להגיש תביעה נגד מי שהיה אחראי על החפצים האמורים, בטענה, כי לא הותקנו או תוחזקו כראוי. רשויות מקומיות או בעלי מקרקעין פרטיים מחוייבים לבצע פעולות למניעת נזקים דוגמת, חיזוק תמרורים, רמזורים, פרגולות, סככים, חיזוק עציצים, אנטנות, דודי שמש וכיוב'.

דילוג לתוכן